این مسئله از واضحات است كه برای یك كاربر فارسی زبان سیستم عاملی ارزش دارد كه در آن بتوان از امكانات فارسی مانند تایپ فارسی و فارسی نویسی در بخش های مختلف بهره برد. لی

نوكس هم به عنوان سیستم عاملی كه كم كم جای خود را در خانه ها باز میكند، از این قاعده مستثنی نیست.

به چه چیزهایی نیاز داریم؟

خوب برای اینكه عملیات فارسی نویسی برای لینوكس موفقیت آمیز باشد، به برنامه های زیر نیاز دارید:

محیط گرافیكی GNOME نسخه ۲ و بالاتر یا KDE نسخه ۳ و بالاتر

XFree۸۶ نسخه ۴.۲.۰ و بالاتر

بسته فارسی برای لینوكس كه در بخش دانلود سایت موجود است.

لازم به ذكر است كه نسخه های محیطهای GNOME و KDE كه در بالا ذكر شدند، از Unicode پشتیبانی میكنند كه میتوانند كاراكترهای فارسی را به درستی نشان دهند. ضمنا برنامه Xfree۸۶ نسخه ۴.۲.۰ دارای بهبودهایی در بارگزاری فونت ها و پشتیبانی از antialiasing است.

چگونه شروع كنیم ؟

برای شروع ابتدا بسته فارسی را از بخش دانلوددریافت كرده آنرا باز كنید. برای بازكردن این فایل كافی است دستورات زیر را در یك پنجره ترمینال تایپ كنید:

$ gunzip farsi_pack.tar.gz

$ tar xf farsi_pack.tar

حاصل كار ۳ فایل خواهد بود كه دو تای آنها قلم Tahoma و یكی صفحه كلید فارسی است.

مراحل بعدی به صورت زیر است:

یك پنجره ترمینال باز كرده، سپس با تایپ دستور su بصورت كاربر ریشه وارد سیستم شوید. سپس دستور vi /etc/X۱۱/XF۸۶Config را تایپ كنید تا برنامه ویرایشگر vi اجرا شده و فایل پیكربندی Xfree۸۶ را برایتان باز كند.

در برنامه vi در متن فایل بازشده، به دنبال Section InputDevice گشته و پس از پیدا كردن آن، در یك فضای خالی كاید insert را فشار داده و فرمانهای زیر را تایپ كنید:

Option