برنامه InstallShield یکی از قویترین نرم افزارهای ساخت برنامه های نصب برای ویندوز است. این برنامه بهمراه WISE تنها نرم افزارهای مورد تایید مایکروسافت برای ساخت برنامه های ن


ادامه مطلب