داشتن ابزارها و واسط های کاربری گرافیکی همواره از نقاط قوت یک پلتفرم، سیستم عامل یا برنامه نرم افزاری محسوب می شود. هرچند روح یا لایه متفکر یک نرم افزار را هسته یا م


ادامه مطلب