در اغلب توزیعهای لینوکس، جاوا هنگام نصب لینوکس، نصب نمی شود. جاوا باید برای برنامه های اینترنتی مختلفی مانند چت یاهو و یا دیگر کلاینت هایی که از جاوا استفاده می کنن


ادامه مطلب